ما که هستیم


درباره ما


طراحی سیستم توصیه گر
موسسه پژوهشی یاد
انجام و طراحی سیستمهای توصیه گر، نگارش پایان نامه و تالیف کتاب با این موضوع

نشانی

تهران، میدان انقلاب
ابتدای کارگر شمالی، ابتدای فرصت شیرازی، پ 36


تماس باما


www.recommender-system.ir

jnavid @ yahoo.com
09128899499


تماس آنلاین در تلگرام